Toppbild

Resecentrum

 

Strängnäs nya resecentrum är en av flera satsningar för att öka kapaciteten på Svealands-banan. Det är också ett stort lyft för kommunen som en viktig pendlingsort i länet. Med nytt dubbelspår och tunnel mellan Strängnäs och Härad, färdigt sommaren 2018, står vi redo för att regionen ska fortsätta att vara en attraktiv plats för alla att leva och arbeta i.

 

Arbetet med dubbelspåret mellan Strängnäs-Härad fortsätter
Den 26 februari flyttar trafiken över till det nya spåret och renoveringen av den äldre Strängnästunneln påbörjas. Den nya tunneln är cirka tre kilometer och går parallellt med den äldre Strängnästunneln som är cirka två kilometer. Arbetet med att bygga dubbelspåret ska vara färdigt till sommaren 2018.

Läs mer om vad som händer i projektet i Trafikverkets nyhetsbrev


karta över ersättningsbussarnas hållplatser

Avstängningar – bussar ersätter tåget

För att vi ska kunna arbeta på och nära spåret måste vi stänga av trafiken vid några tillfällen. Tågtrafiken är inställd och plattformen är avstängd under följande perioder:

2018
• Måndag 11 juni klockan 04:30– söndag 17 juni klockan 04:30.

Ersättningsbussar avgår som tidigare från Långbergsgatan. Hållplatsen finns markerad på kartan ovanför.

Området kring resecentrumet – parkeringar och hållplatser
Från och med den 10 december är hållplatserna för lokalbussar lokaliserade till resecentrumets norra entré. Korttidsparkering och cykelparkeringar finns vid både norra och södra entrén, och taxiplats finns vid norra entrén. Bil- och cykelparkeringarna vid Långbergsgatan samt långtidsparkeringen vid Ingvarsvägen blir kvar.

Det underjordiska parkeringsgaraget kommer förhoppningsvis att kunna öppna under våren. Vädret avgör hur långt in på säsongen vi kan arbeta med asfaltering och betong.

Vem ansvarar för vad
Trafikverket - Är byggherre för både resecentrum och dubbelspåret. Eftersom dubbelspåret skulle gå rakt igenom den gamla stationen ersattes byggnaden med ett nytt resecentrum. Vi bygger spåren, möjliggör framkomligheten på järnvägen men kör inga tåg. Trafikverket ansvarar också för skötsel av tågplattformen. Kontaktperson: Leif Haagensen, projektledare, leif.haagensen@trafikverket.se, 010-123 67 62

NCC - Är Trafikverkets entreprenör.

Strängnäs kommun - Äger resecentrum och ansvarar för garaget och de yttre miljöerna runt resecentrum som gator, torg, grönytor och busshållplatser. Kommunen ansvarar också för parkeringsfrågor som övervakning och parkeringsavgifter. Kontaktperson: Marie Jonsson, samhällsbyggnadschef, marie.jonsson@strangnas.se, 0152-293 65.

Strängnäs Fastighet AB (SFAB) -  Förvaltar och driftar resecentrum. Länk till SFABs kontaktuppgifter, 0152-290 90.

SJ - Ansvarar för tåg och biljetter. Avgångstider, ersättningstrafik.

Sörmlandstrafiken (Sörmlands kollektivtrafikmyndighet) - Ansvarar för tidtabeller, linjesträckningar, taxor och upphandling av busstrafikentreprenörer för kommunens räkning.


Invigning med pompa och ståt

Den 10 december kl. 11:11 2017 invigdes Strängnäs resecentrum med tal, körsång, fika och fanfar. Cirka 700 personer kom för att delta under invigningsceremonin som Trafikverket och Strängnäs kommun planerat tillsammans.

Läs mer om invigningen på Trafikverkets webbplats 

Media i samband med invigningen:

Länk till SVT Nyheter Sörmland webbplats

Länk till Eskilstuna Kuriren med Strengnäs tidning webbplatsEn station för alla
Den nya stationsbyggnaden och området kring Strängnäs resecentrum har byggts med god tillgänglighet för funktionsnedsatta. Byggnaden efter Boverkets byggregler och även TSD som är EU-regler specifikt för resecentrum.

Läs mer om tillgängligheten på Trafikverkets webbplats


Länk till illustrationer

 

Trafikverket

Är byggherre för både resecentrum och dubbelspåret. Trafikverket ansvarar också för skötsel av tågplattformen. 

Kontaktperson:
Leif Haagensen, projektledare 
leif.haagensen@trafikverket.se,
010-123 67 62

Strängnäs kommun

Äger resecentrum och ansvarar för garaget och de yttre miljöerna runt resecentrum som gator, torg, grönytor och busshållplatser. Kommunen ansvarar också för parkeringsfrågor som övervakning och parkeringsavgifter.

Kontaktperson:
Marie Jonsson, samhällsbyggnadschef
marie.jonsson@strangnas.se


Strängnäs Fastighet AB (SFAB)

Förvaltar och driftar resecentrum. 

Länk till SFABs kontaktuppgifter
0152-290 90.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >