Toppbild

Hur går det till?

Idékafé medborgardialog

Arbetet med att ta fram Centrumutvecklingsprogrammet och strategierna är en process som inleds med att identifiera människornas behov och visioner i en medborgardialog. Resultaten kommer sedan att ligga till grund för hur politik och förvaltning sedan hittar en samverkande struktur där de olika delarna lyfter fram varandra.

 

För att få handel, kultur, besöksnäring och sociala mötesplatser att lyftas och dra nytta av varandra behöver vi identifiera åtgärder och platser som behöver förstärkas och/eller förändras.

 

Genom dialog ville vi få fram svar på:

  • Hur ser kommuninvånarna på dagens stadskärna och de platser som finns inom eller i direkt anslutning till stadskärnan? Vi vill också hitta osynliga värden, föreställningar och uppfattningar, genvägar, favoritplatser, fula och glömda platser.
  • Vilka intressanta platser kan bidra till stadskärnans attraktivitet? Vi vill få bättre kunskap om vissa perifera platser i Strängnäs stad som har eller kan få betydelse för hela kommunens invånare och besökare.
    Här avses platser som har betydelse för kultur, turism, idrott eller fritid. Dessa mötesplatser är redan eller kan utvecklas till allas angelägenhet och bidra till stadskärnans utveckling.
  • Vad är det kommuninvånarna saknar för att i större utsträckning handla, uppleva och nyttja service i hemkommunen?
  • Vilka är medborgarnas visioner och idéer? Vi vet att många invånare har åsikter om Strängnäs centrum och att de kan handla om allt från ett enskilt gathörn, en park, ett torg eller en byggnads fasad till övergripande visioner för staden och dess utveckling.

 

Det är viktigt att ha med ta med både stort och smått i alla tänkbara aspekter i vårt analysarbete, för att skapa en så mångsidig och attraktiv plats som möjligt.

Medborgarnas synpunkter och idéer tillsammans med sakkunnigas ligger till grund för dokumentet Centrumutvecklingsprogrammet. Det blir beslutsunderlaget som ska ange vision, mål och hur förändringarna ska genomföras.

Kommunfullmäktige tog beslut om programmet Strängnäs kommun och strategin för Strängnäs stad 2015.

Uppdaterad 2017-06-27 av Mikael Rojek

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >