Toppbild

Kontakt Centrumutveckling


Det är vi som arbetar med centrumutvecklingen

Mikael Rojek
Samhällsbyggnadsstrateg, e-post, 0152-293 33

Karolina Zander
Utredare teknik- och servicekontoret, e-post, 0152-291 36

Gunilla Malm
Verksamhetschef näringslivsutveckling, e-post, 0152-291 60

Annika Busch Palm
Kultursamordnare, e-post, 0152-296 62

Daniel Artaeus
Samhällsplanerare, e-post, 0152-293 84

Stina Lorentz Pantzar
Kommunikatör, e-post, 0152-290 71


Förvaltningens styrgrupp består av chefer från näringslivskontoret, kulturkontoret, teknik- och servicekontoret, samhällsbyggnadskontoret och kommunikationsavdelningen.

Den politiska styrgruppen består av ordförande följande nämnder:
samhällsbyggnadsnämnden
teknik- och servicenämnden
kultur- och fritidsnämnden
kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har gett uppdraget åt förvaltningen att ta fram program och strategier.

Uppdaterad 2017-11-02 av Mikael Rojek

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >