Toppbild

Lämna synpunkter

Beslut om centrumutvecklingsstrategin och handlingsplan är fattat. Synpunkter som lämnas här kommer inte att vägas in i det beslutet men goda idéer och synpunkter är alltid välkomna.


Här kan du lämna allmänna synpunkter på centrumutvecklingen i Strängnäs eller tankar och idéer om en framtida stadskärna. Det går också bra att lämna e-förslag eller synpunkter i vår dialogportal Delta & Påverka!

Under arbetet med centrumutvecklingsprogrammet har medborgarna bjudits in att delta i olika former av dialog.

 
Ditt namn:
 
Dina kontaktuppgifter:
 
Vad tycker du?
 

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >