Toppbild

På gång inom centrumutveckling

Här hittar du information om vad som händer och har hänt, olika aktiviteter i form av medborgardialog och återkoppling. Från nästa aktivitet till en mer faktaorienterad checklista.

Vad händer just nu?

Programmet och strategin ska generera aktiviteter i kommunens förvaltning i samverkan med bland andra centrumföreningen Mitt Strängnäs, Domkyrkoförsamlingen, olika nätverk och invånare. Styr- och arbetsgrupper arbetar efter en beslutad struktur och ska också med jämna mellanrum träffa olika aktörer och nätverk för att stämma av och göra rätt saker tillsammans.

Här kan du läsa programmet som låg till grund för beslut

Här kan du läsa strategin för Strängnäs stads stadskärna

Dialog, sakkunskap och politiska prioriteringar

Alla synpunkter som kommit in via medborgardialogen finns med och värderas med lika delar sakkunskap inom stadsmiljö, kultur, näringsliv och samhällsbyggnad. Resultatet blir en kompromiss av önskemål, möjliga mål och politiska prioriteringar

Namnbyte

I juni 2014 beslutade kommunstyrelsen att kommunfullmäktige skulle anta strategin för stadsutvecklingsprogrammet, där medborgardialogen finns dokumenterad. I och med en ny politisk majoritet senare under 2014 bytte projektet namn till Centrumutvecklingsprogram för Strängnäs stadskärna.

 

Till grund för programmet ligger ett analysarbete av allt material som kommit genom medborgardialogen.

Beslut om program är fattat i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige 31 augusti 2015.

Vad är gjort?

Här hittar du en lista på saker som åtgärdats eller skapats genom medborgardialogen.

Pågående aktiviteter:

 • Försköning av ytan närmast tingshuset.
  Bland annat framhäver vi träden närmast tingshuset.
 • Mobila gröna öar införs med möjlighet att möblera om vid arrangemang och skötsel.
 • Fler cykelparkeringar
 • Glaspagoderna flyttas till äldreomsorgens verksamhet.
 • Nya träd i mobila moduler
  De fyra träden närmast Trädgårdsgatan tas ner och ersätts med nya träd i mobila moduler för att kunna utnyttja torgytan flexibelt.
  De fyra träd som tas ner växte tyvärr inte som de skulle och därför gjordes först ett försök att beskära dem i september 2013.
 • Belysning i Ugglans park

 

Genomfört:

 • Utveckling och anpassning av Trädgårdsgatan
  Ett arbete med att utveckla ett gångfartsområde i syfte att göra Trädgårdsgatan till ett tydligare och bättre butiksstråk.  

 • Hundpark
  Många önskemål om en hundpark i kommunen ledde till en hundpark anlades i Finninge där Finningetorpet låg tidigare. Invigdes våren 2014.

 • Glaspaviljonger för torghandel
  Teknik- och servicekontoret monterade tre glaspagoder på Gyllenhjelmstorget i syfte att möta upp medborgarnas önskemål om en mer enhetlig torghandel. 

 • Nya regler för torghandel
  Medborgardialogen om stadsutvecklingen ledde till att politiken gjorde vissa ändringar i reglerna för torghandeln. Läs mer här

 • Gyllenhjelmsgatan har restaurerats och ett gångfartområde mellan Järnvägsgatan och Gyllenhjelmsgatan har skapats för att skapa en starkare centrumkänsla.

 • De stora träden på Gyllenhjelmstorget
  Dialogen visar att Strängnäsborna är angelägna om gröna inslag i stadsmiljön. I ett försök att rädda träden som växer bortom förväntad storlek beskars de under sensommaren. (september 2013)

 • Trädäcket längs med Norra Strandvägen blev klar under hösten 2013. 

Klicka här för en beskrivning av några dialogaktiviteter som gjorts under året.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >