Toppbild

Tack för era synpunkter!

Vi vill tacka alla som kommit in med synpunkter i samband med våra olika dialogaktiviteter, säger Mikael Rojek, tillförordnad Samhällsbyggnadschef. Här hittar du ett axplock av bilder från de olika medborgardialogerna. Fortsätt gärna bidra med idéer till stadsutvecklingen här!

  

Minecraft-workshopMinecraft på Multeum

I samband med Visholmsfesten 2014 hölls en Minecraft-workshop i Multeum under ledning av David Bergström, professionell Minecraft-spelare. Modeller av Visholmen hade byggts upp i spelet och besökare fick bygga vidare efter förutsättningar från detaljplaneprogrammet för Visholmen. Ca 300 personer besökte workshopen som var öppen både under fredagskvällen och lördagen och bland de drygt 50 deltagare som valde att lämna in sitt bidrag var majoriteten barn i åldrarna 6-12 år.

 

Dialog under NäringslivsdagenMood chart näringslivsdagen

I mars 2013 gjordes en första övergripande dialoginsats med hjälp av en så kallad mood chart. Vilka platser ansågs viktiga eller berörde Strängnäsborna på olika sätt. Genom att sätta röda nålar eller beskrivande hjärtan visade det sig efterhand att vissa platser ansågs viktigare eller mer betydelsefulla än andra. Det blev också tydligt att Gyllenhjelmstorget behövde ses över närmare.

 

 

Möblera ditt Gyllenhjelmstorg 

Workshop förslag på annat GyllenhjelmstorgUnder ett par dagar i början av maj 2013 ställde vi upp en container på Gyllenhjelmstorget där medborgarna fick chansen att fylla sitt eget torg. Många spännande förslag byggdes med hjälp av magnettavlan men synpunkter lämnades också in både via formulär, webben och samtal med tjänstemän och politiker på plats.

 

 

 

Återkoppling – vad tyckte medborgarna om Gyllenhjelmstorget?

Den 20-30 november 2013 kunde medborgarna ta del av varandras synpunkter som hittills kommit in till samhällsbyggnadskontoret i arbetet med Stadsutvecklingsprogrammet. En för tillfället tom lokal i centrala gallerian Präntaren användes som utställningslokal. Där kunde alla medborgare ta del av en sammanställning av dialogen men också ta chansen att diskutera detta med både politiker och tjänstemän som arbetade i lokalen enligt utannonserat schema. Våra fokusområden var näringsliv, kultur, turism, samhällsbyggnad och kommunal service.
Materialet kommer nu att analyseras, presenteras för politiker och arbetas med av de sakkunniga för att under tidig vår presenteras i dokumentet Stadsutvecklingsprogrammet.

Några snabba åtgärder

Medborgardialogen pekade ganska snabbt på några punkter som politikerna bestämde sig för att behandla så snabbt som möjligt. Detta handlade bland annat om flödet på Trädgårdsgatan och utformningen av torghandeln på Gyllenhjelmstorget. Detta kan man läsa mer om i listan till höger här.

 

Olika perspektiv

Utöver medborgardialogen har olika referens- och fokusgrupper träffats för att jobba aktivt i workshopform. Då kan man fokusera på viktiga frågor ur andra perspektiv som t.ex. unga Strängnäsbor eller det lokala näringslivet. Dessutom har det kommit in många synpunkter via hemsidan, e-post och samtal vilket är oerhört värdefullt.

Uppdaterad 2016-09-02 av Kommunikationsavdelningen

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >