Toppbild

Lägenhetsregister

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Det innehåller grundläggande information om alla bostäder, bland annat uppgifter om area, antal rum och kökstyp. Lantmäteriet är huvudman för registret.

 

Mer information om Lantmäteriets lägenhetsregister hittar du på Lantmateriet.se

Det nationella lägenhetsregistret ska inte förväxlas med bostadsrättsföreningarnas lägenhetsförteckningar, som ofta också kallas lägenhetsregister.
 

Lämna uppgifter till lägenhetsregistret

Uppgifterna i lägenhetsregistret ajourhålls av kart- och mätenheten i Strängnäs kommun för Lantmäteriets räkning.

Lämna uppgifter om flerfamiljshus

Lämna uppgifter om småhus

Skicka in ifylld och underskriven blankett till:
Strängnäs kommun
Kart- o mätenheten
645 80 STRÄNGNÄS 

Kontakta Carina Göthberg på tel: 0152-293 32, för mer information.

Uppdaterad 2018-06-15

 

GIS-enheten

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS

E-post: kartor@strangnas.se
Telefon:
vx 0152-291 00

 


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Kontakt

David Reinedahl
Enhetschef, GIS-ingenjör
Grund- och primärkartor
0152-293 11
david.reinedahl@strangnas.se

Bengt Öhman
Karttekniker
Nybyggnadskartor
0152-293 07
bengt.ohman@strangnas.se

Johan Andersson
Kart- och mättekniker
0152-293 01
johan.andersson@strangnas.se

Pontus Nilsson
Kart- och mättekniker
Fältarbete, inmätning, utsättning
0152-293 16
pontus.nilsson2@strangnas.se

Mikael Ulfvik
GIS-ingenjör
0152-293 04
mikael.ulfvik@strangnas.se


ADRESSÄTTNING:

Ann-Christin Sindemark
Administratör, bygglov
0152-293 14
ann-christin.sindemark@strangnas.se

Carina Göthberg
Administratör, bygglov
0152-293 32
carina.gothberg@strangnas.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >