Toppbild

Namnsättning av gator, adresser

Gatuskylt Gyllenhjelmsgata n

Alla bostadsbyggnader eller byggnader där omfattande verksamhet bedrivs ska ha en unik adress, så kallad belägenhetsadress.

Kommunal namngivning omfattar namn på:

  • gator, vägar och parker
  • kvarter
  • kommundelar
  • byggnader och anläggningar
     

Namnberedning

Namnberedningen är det tjänstemannaorgan som bereder förslag till ny namngivning och ändring i befintlig namngivning. Beredningens ledamöter representeras av kulturkontoret, planenheten och bygg-, kart- och mätenheten. 
 

Politisk beslut

Efter tjänstemannaberedningen behandlar och beslutar kultur- och fritidsnämnden om namngivningsärendet.

Uppdaterad 2017-12-13

 

GIS-enheten

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS

E-post: kartor@strangnas.se
Telefon:
vx 0152-291 00

 


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Kontakt

David Reinedahl
Enhetschef, GIS-ingenjör
Grund- och primärkartor
0152-293 11
david.reinedahl@strangnas.se

Bengt Öhman
Karttekniker
Nybyggnadskartor
0152-293 07
bengt.ohman@strangnas.se

Johan Andersson
Kart- och mättekniker
0152-293 01
johan.andersson@strangnas.se

Pontus Nilsson
Kart- och mättekniker
Fältarbete, inmätning, utsättning
0152-293 16
pontus.nilsson2@strangnas.se

Mikael Ulfvik
GIS-ingenjör
0152-293 04
mikael.ulfvik@strangnas.se


ADRESSÄTTNING:

Ann-Christin Sindemark
Administratör, bygglov
0152-293 14
ann-christin.sindemark@strangnas.se

Carina Göthberg
Administratör, bygglov
0152-293 32
carina.gothberg@strangnas.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >