Toppbild

Nybyggnadskartor

Nybyggnadskartan är en redovisning i form av en karta med beskrivning av rådande förutsättningar för ett byggnadsprojekt. Nybyggnadskartan är avsedd att utgöra underlag för en situationsplan och upprättas inför en ansökan om bygglov.
 

På nybyggnadskartan utvisas fastighetens mått och läge i plan och i vissa fall höjd. Kartan kan även inkludera andra uppgifter så som läget för befintliga byggnader, gränser för byggrätt, läge i plan och höjd för anslutningspunkt för vatten och avlopp och angränsande gata. Nybyggnadskarta upprättas i skalområdet 1:200 till 1:500.

Har du frågor och funderingar svarar vi gärna på dem innan beställningen genomförs.
 

Kostnad

Nybyggnation av enbostadshus – 6720 kr. 
Tillbyggnad eller komplementbyggnad – 4928 kr.

För övrig byggnation varierar kostnaden beroende på fastighetens areal.
 

Beställning

Vid beställning av nybyggnadskarta för bygglovsansökan uppge:

  • Fastighetsbeteckning
  • Vad ska byggas
  • Ditt namn, adress och telefonnummer
  • Fakturaadress
  • Organisation-/personnummer
  • Frågor och funderingar

 

Beställningen gör du genom att skicka ett e-postmeddelande till kartor@strangnas.se
 

Leverans

Leveranstiden av nybyggnadskarta för nybyggnation är ungefär 4 veckor.
För enklare byggnation är leveranstiden ungefär 2 veckor. Kartan levereras vanligtvis som en PDF-fil i A3 eller A4 format. Den kan även levereras utskriven på papper eller som DWG-fil om önskemål finns.


 

GIS-enheten

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS

E-post: kartor@strangnas.se
Telefon:
vx 0152-291 00

 


Nämnd

Samhällsbyggnadsnämnden

E-post


Kontakt

David Reinedahl
Enhetschef, GIS-ingenjör
Grund- och primärkartor
0152-293 11
david.reinedahl@strangnas.se

Bengt Öhman
Karttekniker
Nybyggnadskartor
0152-293 07
bengt.ohman@strangnas.se

Johan Andersson
Kart- och mättekniker
0152-293 01
johan.andersson@strangnas.se

Pontus Nilsson
Kart- och mättekniker
Fältarbete, inmätning, utsättning
0152-293 16
pontus.nilsson2@strangnas.se

Mikael Ulfvik
GIS-ingenjör
0152-293 04
mikael.ulfvik@strangnas.se


ADRESSÄTTNING:

Ann-Christin Sindemark
Administratör, bygglov
0152-293 14
ann-christin.sindemark@strangnas.se

Carina Göthberg
Administratör, bygglov
0152-293 32
carina.gothberg@strangnas.se

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >