Toppbild

Skadedjur

Skadeinsekter, smågnagare

Insekter eller andra djur anses vara ohyra när de befinner sig på en olämplig plats och i för stort antal. Det kan exempelvis vara kackerlackor, möss, råttor, myror, husbock och vägglöss. De kan göra skada genom att förstöra trä och annat byggmaterial, textilier och livsmedel eller sprida smitta. Om du upptäcker skadedjur i din bostad är du som hyresgäst skyldig att anmäla detta till din hyresvärd. Fastighetsägaren är ansvarig för att skadedjur bekämpas.

Bor du i egen villa eller radhus är det du själv som ansvarar för att hålla ohyra borta. Innan du beställer sanering, kontakta ditt försäkringsbolag för att kontrollera om en skadedjursförsäkring är kopplad till din hemförsäkring.

Uppdaterad 2017-11-13 av Miljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >