Toppbild

Livsmedelskontroll

Matsalen på Campus

I Strängnäs kommun är samhällsbyggnadsnämnden ansvarig för den offentliga livsmedelskontrollen. Syftet med tillsynen är att kontrollera efterlevnaden i alla led i produktionen, bearbetningen och distributionen av livsmedel. Målet är att alla konsumenter ska kunna känna sig trygga när de handlar och äter mat i kommunen.

 

I Strängnäs Kommun finns det ca 250 livsmedelsobjekt som bland annat består av restauranger, caféer, gatukök, bagerier, skol- och förskolekök, kiosker och butiker. Kommunen är skyldig att bedriva livsmedelstillsyn så att konsumenterna kan få säkra livsmedel som håller utlovad kvalitet. Tillsynen innebär bland annat registrering av livsmedelsföretag, inspektion av lokaler och hantering, granskning av företagens system för egenkontroll och utredning av klagomål och misstänkta matförgiftningar. Med hjälp av en checklista kontrolleras de viktigaste delarna av verksamheten. Dessa inspektionsresultat är offentliga handlingar vilket innebär att både journalister och allmänheten har rätt att ta del av dem.

 

Kontakta oss gärna

Du som konsument är välkommen att kontakta oss om du har frågor, vill anmäla brister som exempelvis felmärkta varor, smutsiga lokaler eller om du misstänker att du blivit matförgiftad av mat du köpt i butik eller ätit på restaurang. Företagare kan vända sig till oss i frågor om exempelvis tillstånd att hantera livsmedel, lagstiftning eller annat som berör livsmedelsföretag. Kom ihåg att det är livsmedelsföretagarens ansvar och skyldighet att ansöka och få beslut om tillstånd för att hantera livsmedel innan en ny livsmedelsverksamhet får starta.

Kontaktuppgifter:
Telefon (vx) 0152-291 00
E-post: samhallsbyggnadsnamnden@strangnas.se

Uppdaterad 2018-06-04 av Miljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >