Toppbild

Kontakta oss

Miljöenheten

Marie Jonsson 
Samhällsbyggnadschef och tf miljöchef
marie.jonsson@strangnas.se
 

Linda-Mari Ericsson
Samordnare miljö, Miljöinspektör
Miljöskydd, muddring, nedskräpning, utsläpp olyckor
Tel: 0152-292 85
linda-mari.ericsson@strangnas.se
  

Anna Hammarström
Samordnare hälsa, Miljöinspektör
Hälsoskydd inkl badvatten, tobak och receptfria läkemedel, radon
Tel: 0152-292 96
anna.hammarstrom@strangnas.se
 

Ewa Carlsson
Administratör
Tel: 0152-292 81
ewa.carlsson@strangnas.se
 

Jens Doverborg
Miljöinspektör
Miljöskydd, nedskräpning, hälsoskydd, utsläpp olyckor, radon
Tel: 0152-292 83
jens.doverborg@strangnas.se
 

Jennie Lidström
Miljöinspektör
Enskilda avlopp, värmepumpar, dricksvatten, köldmedier
Tel: 0152-292 88
jennie.lidstrom@strangnas.se
 

Miranda Lagerström
Miljöinspektör
Enskilda avlopp, miljöskydd, nedskräpning, renhållningsdispenser
Tel: 0152-292 92
miranda.lagerstrom@strangnas.se
 

Lotta Nilsberth
Miljöinspektör
Enskilda avlopp, lantbruk
Tel: 0152-292 91
lotta.nilsberth@strangnas.se
 

Oskar Wikstrand
Miljöinspektör
Livsmedelstillsyn, hälsoskydd
Tel: 0152-292 82
oskar.wikstrand@strangnas.se
 

Eric Zetterman
Miljöinspektör
PCB, Miljöskydd, värmepumpar, utsläpp olyckor
eric.zetterman@strangnas.se
 

Karolina Biel
Miljöinspektör (föräldraledig)
Livsmedelstillsyn
karolina.biel@strangnas.se

Uppdaterad 2017-03-06 av Miljöenheten
Skapa egna genvägar?

Här kan du spara egna genvägar till intressanta sidor på strangnas.se. De ligger kvar här och syns bara när du besöker oss från den dator du använder nu. Du kan enkelt ta bort genvägar genom att klicka på krysset bakom genvägarna du sparat.

För att detta ska fungera läggs en så kallad cookie på din dator.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >