Toppbild

Kontakta oss

Miljöenheten

Anna Hammarström
Miljöchef
Tel: 0152-292 96
anna.hammarstrom@strangnas.se
  

Ewa Carlsson
Administratör
Tel: 0152-292 81
ewa.carlsson@strangnas.se
 

Jens Doverborg
Miljöinspektör
Miljöskydd, nedskräpning, hälsoskydd, utsläpp olyckor, radon
Tel: 0152-292 83
jens.doverborg@strangnas.se
 

Jennie Lidström
Miljöinspektör
Enskilda avlopp, värmepumpar, dricksvatten, köldmedier
Tel: 0152-292 88
jennie.lidstrom@strangnas.se
 

Miranda Lagerström
Miljöinspektör
Enskilda avlopp, miljöskydd, nedskräpning, renhållningsdispenser
Tel: 0152-292 92
miranda.lagerstrom@strangnas.se
 

Eric Zetterman
Miljöinspektör
PCB, Miljöskydd, värmepumpar, utsläpp olyckor, enskilda avlopp, renhållningsdispenser, lantbruk
eric.zetterman@strangnas.se
 

Anna Lindberg
Miljöinspektör
Avlopp och hälsoskydd 
0152-292 82
anna.lindberg@strangnas.se
 

Linda Landin
Miljöinspektör
Avlopp och lantbrukstillsyn
linda.landin@strangnas.se
 

Malin Lindkvist
Livsmedelsinspektör 
Livsmedelstillsyn
0152-299 96
malin.lindkvist@strangnas.se

Thomas Petersson
Livsmedelsinspektör 
Livsmedelstillsyn
thomas.petersson@strangnas.se
 

Karolina Biel
Miljöinspektör (föräldraledig)
Livsmedelstillsyn
karolina.biel@strangnas.se

Uppdaterad 2018-01-02 av Miljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >