Toppbild

Receptfria läkemedel

Kundkorg med matvaror och receptfria läkemedel

Sedan den 1 november 2009 får vissa receptfria läkemedel säljas utanför apotek. Nikotinläkemedel räknas till kategorin vissa receptfria läkemedel och regelverket för detaljhandel med nikotinläkemedel har därmed upphört att gälla.


För att få sälja receptfria läkemedel måste försäljningen anmälas till Läkemedelsverket innan försäljningen påbörjas. På Läkemedelsverkets hemsida kan du även hitta föreskrifter och mer information om försäljning av receptfria läkemedel.

Miljöenheten ansvarar för den lokala tillsynen av försäljningsställena i Strängnäs. Vid tillsynen kontrollerar vi att regelverket uppfylls och att varje försäljningsställe har upprättat ett egenkontrollprogram för verksamheten. 

För att finansiera tillsynen ska varje försäljningsställe i Strängnäs betala en årlig tillsynsavgift om 1874 kr vid försäljning av receptfria läkemedel. Sker försäljning av både tobaksvaror och receptfria läkemedel uttas full avgift för tobaksförsäljningen medan tillsynsavgiften för läkemedelsförsäljningen reduceras med 75%.


För mer information kontakta:
Anna Hammarström. 0152-292 96

Uppdaterad 2018-08-08 av Miljöenheten

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >