Toppbild

Bygga & bo

Klicka på en ruta för att komma till e-tjänster och blanketter för ett specifikt område.

Du kan också söka i listan nedan. Där visas alla e-tjänster och blanketter som finns under bygga & bo.

 

Avdelare

E-tjänster & blanketter

Avdelare
 • Anmäla installation av eldstad & rökkanal
 • Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål
 • Anmälan om installation av cistern
 • Anmälan om kompostering av matavfall
 • Anmälan om kontrollansvarig
 • Anmälan om krossning och sortering
 • Anmälan om sanering av förorenad mark - enligt 28 § FMH
 • Anmälan om värmeuttag ur mark eller vatten
 • Anmälan till tomtkö
 • Anmälningspliktig åtgärd - Attefallshus
 • Ansökan om bygglov
 • Ansökan om djurhållning inom område med detaljplan
 • Ansökan om egensotning
 • Ansökan om förhandsbesked
 • Ansökan om marklov
 • Ansökan om schakttillstånd
 • Ansökan om strandskyddsdispens
 • Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanordning
 • Ansökan om undantag för kommunal renhållningsföreskrift/ Anmälan om torrtoalett
 • Ansökan/anmälan om Kemisk bekämpning – enligt 2 kap 40 respektive 41 §§ förordning (2014:425) om bekämpningsmedel
 • Begäran om planbesked
 • Brandskyddsredogörelse
 • Intyg om cistern som tagits ur bruk
 • Intyg om färdigställande av byggnadsarbeten
 • Kartbeställning för nybygge
 • Klagomålsanmälan - bostad
 • Komplettering av bygglovsansökan, utan ärendenummer
 • Kvalitetsredovisning vid anläggande av enskild avloppsanordning
 • Lämna uppgifter till lägenhetsregistret om flerbostadshus inkl. specialbostäder
 • Lämna uppgifter till lägenhetsregistret om småhus inkl. fritidshus
 • PCB: Anmälan om sanering av fogmassor
 • PCB: Blankett A1-4, Inventeringsprotokoll
 • PCB: Blankett B, Sammanställning av inventerad PCB
 • PCB: Blankett C1-4, Saneringsdokumentation
 • PCB: Blankett D, Sammanställning av sanerad PCB
 • PCB: Åtgärdsplan för sanering
 • Rivningslov
 • Tekniskt samråd & egen komplettering.
 • Tillbyggnad uterum

Inloggning krävs

Du har valt ett formulär som kräver elektronisk signering. För att kunna använda e-tjänsten måste du logga in.

Till e-tjänsten × Stäng
Uppdaterad 2018-02-23

 

Personuppgiftslagen

När du skickar in en ansökan, anmälan, fråga eller annan synpunkt till Strängnäs kommun går ditt ärende till en handläggare. Vid handläggning av ärendet registreras och behandlas dina uppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).
Läs mer om Personuppgiftslagen på datainspektionens webbplats.

 

Mina uppgifter & ärenden

Skapa ett konto för att kunna spara ett påbörjat formulär, få en kopia på din ansökan, ange hur du vill bli kontaktad och få förifyllda uppgifter. Skapa ett konto/logga in

 

Problem med att öppna en blankett?

För att kunna öppna blanketterna behöver du en PDF-läsare såsom Adobe Reader.

På grund av att vissa webbläsare använder en inbyggd förhandsgranskare kan det vara svårt att öppna några av pdf-filerna. Vi rekommenderar att du öppnar denna sida i Internet Explorer och försöker öppna filen igen.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >