Toppbild

Äga fastighet eller bostad

Avdelare

E-tjänster & blanketter

Avdelare
 • Anmälan om användning av avfall för anläggningsändamål
 • Anmälan om installation av cistern
 • Anmälan om kompostering av matavfall
 • Anmälan om krossning och sortering
 • Anmälan om sanering av förorenad mark - enligt 28 § FMH
 • Anmälan om värmeuttag ur mark eller vatten
 • Ansökan om egensotning
 • Ansökan om godkännande av sakkunnig för ventilationskontroll
 • Ansökan om lov för uppsättning av skylt/ljusanordning
 • Ansökan om tillstånd till enskild avloppsanordning
 • Ansökan om undantag för kommunal renhållningsföreskrift/ Anmälan om torrtoalett
 • Brandskyddsredogörelse
 • Intyg om cistern som tagits ur bruk
 • Klagomålsanmälan - bostad
 • Kvalitetsredovisning vid anläggande av enskild avloppsanordning
 • Lämna uppgifter till lägenhetsregistret om flerbostadshus inkl. specialbostäder
 • Lämna uppgifter till lägenhetsregistret om småhus inkl. fritidshus
 • PCB: Anmälan om sanering av fogmassor
 • PCB: Blankett A1-4, Inventeringsprotokoll
 • PCB: Blankett B, Sammanställning av inventerad PCB
 • PCB: Blankett C1-4, Saneringsdokumentation
 • PCB: Blankett D, Sammanställning av sanerad PCB
 • PCB: Åtgärdsplan för sanering

Inloggning krävs

Du har valt ett formulär som kräver elektronisk signering. För att kunna använda e-tjänsten måste du logga in.

Till e-tjänsten × Stäng
Uppdaterad 2018-01-30

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >