Toppbild

Övrigt under bygga & bo

Avdelare

E-tjänster & blanketter

Avdelare
  • Anmälan till tomtkö
  • Lämna uppgifter till lägenhetsregistret om flerbostadshus inkl. specialbostäder
  • Lämna uppgifter till lägenhetsregistret om småhus inkl. fritidshus

Inloggning krävs

Du har valt ett formulär som kräver elektronisk signering. För att kunna använda e-tjänsten måste du logga in.

Till e-tjänsten × Stäng
Uppdaterad 2018-01-30

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >