Toppbild

Ekonomi & bistånd

Avdelare

E-tjänster & blanketter

Avdelare
  • Ansökan om försörjningsstöd
  • Ansökan om stöd och hjälp enligt 4 kap 1 § SOL
  • Ansökan om särskilda insatser enligt LSS
  • Ansökan om återställningsbidrag för bostadshus
  • Begäran om tillfällig utökning av personlig assistans
  • Inkomstförfrågan
  • Räkna ut om du är berättigad till försörjningsstöd

Inloggning krävs

Du har valt ett formulär som kräver elektronisk signering. För att kunna använda e-tjänsten måste du logga in.

Till e-tjänsten × Stäng
Uppdaterad 2018-01-30

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >