Toppbild

Förskola & barnomsorg

Avdelare

E-tjänster & blanketter

Avdelare
 • Ansökan om anpassad kost av medicinska skäl
 • Ansökan om barnomsorg på obekväm arbetstid, nattis
 • Ansökan om modersmålsundervisning
 • Ansökan om rätt till bidrag för enskild pedagogisk omsorg
 • Ansökan om tilläggsbelopp
 • Dexter - logga in och hantera din barnomsorg
 • Samtycke och information för publicering av bild och namn i digital och tryckt media
 • Tillståndsansökan om att driva enskild/fristående förskola
 • Uppföljning av tilläggsbelopp
 • Uppsägning av modersmålsundervisning
 • Val av allmän förskola och pedagogisk omsorg

Inloggning krävs

Du har valt ett formulär som kräver elektronisk signering. För att kunna använda e-tjänsten måste du logga in.

Till e-tjänsten × Stäng
Uppdaterad 2018-01-30

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >