Toppbild

Grundskola

Avdelare

E-tjänster & blanketter

Avdelare
 • Ansökan om anpassad kost av medicinska skäl
 • Ansökan om lovplacering på fritidshem
 • Ansökan om modersmålsstöd/undervisning
 • Ansökan om mottagande i särskolan (grund- och gymnasieskola)
 • Ansökan om skolskjuts
 • Ansökan om tilläggsbelopp för extraordinära stödåtgärder
 • Fronter
 • Kontaktuppgifter för elever
 • Ledighetsansökan elev
 • Samtycke och information för publicering av bild och namn i digital och tryckt media
 • Skolval, byte och uppsägning
 • Uppföljning av tilläggsbelopp
 • Uppsägning av modersmålsundervisning

Inloggning krävs

Du har valt ett formulär som kräver elektronisk signering. För att kunna använda e-tjänsten måste du logga in.

Till e-tjänsten × Stäng
Uppdaterad 2018-01-04

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >