Toppbild

Gymnasieskola

Avdelare

E-tjänster & blanketter

Avdelare
  • Ansökan om anpassad kost av medicinska skäl
  • Ansökan om inackorderingsbidrag
  • Ansökan om modersmålsundervisning
  • Ansökan om mottagande i särskolan (grund- och gymnasieskola)
  • Ansökan om skolkort och resebidrag
  • Ansökan till gymnasieskola
  • Uppsägning av modersmålsundervisning

Inloggning krävs

Du har valt ett formulär som kräver elektronisk signering. För att kunna använda e-tjänsten måste du logga in.

Till e-tjänsten × Stäng
Uppdaterad 2018-01-30

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >