Toppbild

Vuxenutbildning

Avdelare

E-tjänster & blanketter

Avdelare
  • Anmälan till prövning
  • Ansökan till samhällsorientering
  • Ansökan till särskild utbildning för vuxna
  • Ansökan till vuxenutbildning
  • Avropsblankett för studiehandledning på modersmål
  • Begäran om förändring av studieplan

Inloggning krävs

Du har valt ett formulär som kräver elektronisk signering. För att kunna använda e-tjänsten måste du logga in.

Till e-tjänsten × Stäng
Uppdaterad 2018-01-30

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >