Toppbild

Servering & försäljning

Avdelare

E-tjänster & blanketter

Avdelare
 • Anmälan av lokal vid catering till slutet sällskap, kryddning av spritdryck och/eller provsmakning
 • Anmälan enligt 8 kap 18 § alkohollagen om utsedda serveringsansvariga personer
 • Anmälan om försäljning av folköl, tobaksvaror och e-cigaretter
 • Anmälan om ändrade ägarförhållanden för servering av alkoholdrycker enligt 9 kap 11 § alkohollagen
 • Anmälan/ansökan om registrering & godkännande av livsmedelsanläggning
 • Anmälan/ansökan om registrering/godkännande av dricksvattenanläggning
 • Ansökan om hantering av brandfarlig vara
 • Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker
 • Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till allmänheten
 • Ansökan om tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker vid enstaka tillfälle/tidsperiod till slutet sällskap
 • Ansökan om tillstånd för hantering av explosiv vara
 • Ansökan om torghandel
 • Ansökan om ändring i tillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen (2010:1622) för servering av alkoholdrycker
 • Egenkontrollprogram för folkölsförsäljning enligt 5 kap 5 § Alkohollagen
 • Komplettera ansökan om serveringstillstånd
 • Restaurangregister

Inloggning krävs

Du har valt ett formulär som kräver elektronisk signering. För att kunna använda e-tjänsten måste du logga in.

Till e-tjänsten × Stäng
Uppdaterad 2018-01-30

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >