Strängnäs kommun - Kommunal anslagstavla
Toppbild

Kommunal anslagstavla

Detta är Strängnäs kommuns anslagstavla för tillkännagivanden, kungörelser, sammanträdeshandlingar och protokoll.

 

Enligt den nya kommunallagen ska varje kommun ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den officiella kommunala anslagstavlan, som tidigare fanns i kommunhusets entré.

Grön bild med texten Tillkännagivanden

Gul bild med texten Kungörelser

Röd bild med texten Sammanträdeshandlingar

Turkos bild med texten Så överklagar du

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >