Toppbild

Kungörelser

Här kungörs antagna kommunala föreskrifter, taxor och annan information som med stöd av lag eller annan författning ska kungöras på anslagstavlan.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >