Toppbild

Kontor och tjänstemän

Förvaltningen i Strängnäs kommun är organiserad i kontor och avdelningar. Kommundirektören är förvaltningens högsta tjänsteman.

 

Kommundirektör

Leda, styra och stödja organisationen utifrån uppsatta mål och tagna beslut.


Cecilia Vikström
Tel. 0152-290 30
cecilia.vikstrom@strangnas.se

 Avdelningar

 

 

 

Stabsavdelning

Styrelse- och nämndadministration, registratur, kommunarkiv, juridik, säkerhet och trafiksamordnare.

Chef Josefin Winnfors
Tel. 0152-291 61
josefin.winnfors@strangnas.se

 

 

HR-avdelning

Arbetsgivarpolitiska riktlinjer såsom anställningsvillkor, kompetensförsörjning, arbetsrätt, förhandling och löneadministration.

Chef Lena Thelin
Tel. 0152- 291 65
lena.thelin@strangnas.se

 

 

Ekonomiavdelning

Budget, redovisning, upphandling och e-handel. Kassa och finans.

Chef Per Malmquist
Tel. 0152- 293 48
per.malmquist@strangnas.se

 

 

Utvecklingsavdelning

Värdegrund, förbättrings- och utvecklingsarbete utifrån Lean. Ledningsgruppsutveckling och förändringsledning.

Chef Lasse Nykvist
Tel. 0708-42 90 07
lars.nykvist@strangnas.se

 

 

Kommunikations- och IT avdelning

Intern och extern kommunikation. Digitalisering, IT-strategi, utveckling och drift.

Chef Mattias Johansson
Tel. 0152-291 07

mattias.johansson@strangnas.se

 

Kontor

 

 


Socialkontor

Äldreomsorg, hälso-, sjuk- och missbrukarvård, integrationsfrågor, stöd till funktionshindrade, försörjningsstöd.

Chef Inger Grindelid
Tel. 0152-296 16, 0722-30 10 82
inger.grindelid@strangnas.se

 


Utbildningskontor

Barnomsorg, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

Chef Tony Lööw
Tel. 0152-293 63
tony.loow@strangnas.se

 


Samhällsbyggnadskontor

Översikts- och detaljplanering, bygglov,kart- och mät, miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Chef Marie Jonsson
Tel. 0152-293 65, 0708-468073
marie.jonsson@strangnas.se

 


Teknik- och servicekontor

Projektering och anläggning, trafikplanering, park, gator, hamnar, idrotts- och motionsanläggningar, VA och renhållning, måltidsverksamhet och räddningstjänst. Medborgarkontor, reception och växel. Konsumentvägledning, lokalplanering, posthantering och tryckeritjänster.

Chef Lars Ekström
Tel. 0152-292 06
lars.ekstrom@strangnas.se

Kulturkontor

Bibliotek, fritidsgårdar, kulturskola och museum. kulturbidrag, kulturmiljövård och kulturell offentlig utsmyckning. 

Chef Christer Hermansson
Tel. 0152-296 61, 0708-42 92 01
christer.hermansson@strangnas.se

Uppdaterad 2017-12-11

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >