Toppbild

Majoritetsförklaring

NY INFORMATION KOMMER INOM KORT

Politisk inriktning 2015-2018
Majoriteten i Strängnäs kommun består av Moderaterna och Socialdemokraterna. För arbetet under mandatperioden har de två partierna gemensamt undertecknat ett program som anger inriktningen för politiken.

Ta del av Majoritetsförklaringen klicka här.

Uppdaterad 2018-09-27

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >