Toppbild

Sammanträdeshandlingar 2017

Januari (Inget sammanträde)

Februari

Mars

April

Maj

Juni (Inget sammanträde)

Juli (Inget sammanträde)

Augusti

September

Oktober

November

December

Uppdaterad 2017-12-01

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >