Toppbild

Överförmyndarnämnd

Överförmyndarnämnden har till uppgift att utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män. Nämnden ger också tillstånd till olika rättshandlingar och andra åtgärder. Syftet med tillsynen är att förhindra att omyndiga barn, eller myndiga personer som inte själva kan tillvarata sin rätt, missgynnas ekonomiskt eller rättsligt.

Sedan den 1 januari 2015 har Strängnäs kommun en gemensam överförmyndarnämnd med Eskilstuna kommun.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

Ta del av nämndens sammanträdeshandlingar på Eskilstunna kommuns webbplats.  

Sammanträdesdagar 2018

Plats: Värjan i Eskilstuna eller i Strängnäs kommunhus
Tid: kl. 13.00

Tisdag 23 januari, Eskilstuna
Tisdag 20 februari, Strängnäs
Tisdag 20 mars, Eskilstuna
Tisdag 17 april, Strängnäs
Tisdag 15 maj, Eskilstuna
Tisdag 19 juni, Strängnäs
Tisdag 21 augusti, Eskilstuna
Tisdag 18 september, Strängnäs
Tisdag 9 oktober, Eskilstuna
Tisdag 13 november, Strängnäs
Tisdag 11 december, Eskilstuna

 

Ordföranden

Ordförande
Anita Neuhaus (S)

Vice ordförande 
Maj-Britt Magnusson, Strängnäs (S)

 

Ledamöter och ersättare

Ledamöter
Barbro Lundkvist, Eskilstuna (M)
Bruno Karlsson, Strängnäs (L)
Karin Wretling, Eskilstuna (V) 

Ersättare 
Clarence Palm, Eskilstuna (S)
David Dishart, Eskilstuna (M) 
Elias Catano, Eskilstuna (V)
Bengt Karlsson, Strängnäs (M) 
Ulf Norström, Strängnäs (V)

Uppdaterad 2018-01-24

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >