Toppbild

Samhällsbyggnadsnämnd

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för övergripande plan-, bygg- och miljöfrågor i kommunen.

Nämnden har bland annat ansvar för kart- och mätverksamhet, fysisk planering, trafikplanering och bygglov. 

Sammanträdeshandlingar och protokoll

2018

2017

2016

 

Sammanträdesdagar 2018

Samhällsbyggnadsnämnden

31 januari               29 augusti

28 februari              26 september

28 mars                  31 oktober

25 april                   28 november

30 maj                    19 december

20 juni 

Samhällsbyggnadsnämndens AU

17 januari                15 augusti

14 februari               12 september

14 mars                   17 oktober

11 april                    14 november

16 maj                     19 december

   

Ordföranden

Ordförande
Lennart Andersson (S)
Telefon: 0152-291 33
E-post: lennart.andersson@strangnas.se

1:e vice ordförande
Magnus Stuart (M)
Telefon: 070-4930325
E-post: magnus.stuart@strangnas.se

2:e vice ordförande
Margaretha Furustrand (FP) 
Telefon: 0152-169 04
E-post:margaretha.furustrand@strangnas.se

 

 

Ledamöter och ersättare

Nämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare. Se lista över politiker i samhällsbyggnadsnämnden

Uppdaterad 2018-01-16

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >