Toppbild

Socialnämnd

Socialnämnden ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, missbrukarvård, försörjningsstöd, bostadsanpassningsbidrag och stöd till barn, familjer och ungdom.

Nämnden har även ansvar för integrationsfrågor, arbetsmarknadsåtgärder och frågor som rör fysiskt och psykiskt funktionshindrade.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

2018

2017

2016

 

Sammanträdesdagar 2017

Plats:
Tid:

12 december

 

Ordföranden

Ordförande
Monica Lindell Rylén (S)
Telefon: 0768-36 99 54 
E-post: monica.lindellrylen@strangnas.se

1:e vice ordförande
Mikael Lagergren (M)
Telefon: 
E-post:mikael.lagergren@strangnas.se

2:e vice ordförande
Birgitta Wennerberg (FP)
Telefon: 0705-71 71 33
E-post:birgitta.wennerberg@strangnas.se

 

Ledamöter och ersättare

Nämnden har 11 ledamöter och 11 ersättare. Se lista över politiker i socialnämnden

Uppdaterad 2017-12-18

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >