Toppbild

Valnämnd

Valnämnden har till uppgift att organisera de allmänna valen som hålls i kommunen vart fjärde år samt valet till Europaparlamentet vart femte år.

I de allmänna valen utser väljarna vilka partier och personer som ska finnas representerade i de beslutande församlingarna i riksdag, kommun och landsting under den kommande mandatperioden.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

2018

2017

 

Sammanträdesdagar

24 januari
6 mars
17 april
15 maj
12 juni
14 augusti
12 september

 

Ordföranden

Ordförande
Eva Strömberg (S)
E-post: eva.stromberg@strangnas.se

1:e vice ordförande
Nils Gunnar Westerberg (M) 
E-post: nilsgunnar.westerberg@strangnas.se

2:e vice ordförande
Lennart Schweitz (L) 
E-post: lennart.schweitz@strangnas.se

Ledamöter och ersättare

Nämnden har 9 ledamöter och 9 ersättare. Se lista över politikerna i valnämnden

 

Uppdaterad 2018-05-22

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >