Toppbild

Sök politiker

Strängnäs kommun har all information om politiker, politiska nämnder, styrelser och råd i ett särskilt förtroendemannaregister.

I registret finns information om vilka nämnder, styrelser och råd som finns i Strängnäs kommun, en förteckning över kommunens politiker samt kontaktuppgifter till dessa.

Registret för politiker och nämnder hittar du via denna länk!

Uppdaterad 2016-06-22 av Webmaster

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >