Toppbild

Rådgivande organ

På kommunfullmäktige den 30 november 2015 togs beslut om kommunens budget för 2016, den nya visionen och att inrätta rådet för seniorfrågor, rådet för funktionshinderfrågor, samt ungdomsrådet, vilka är direkt underställda kommunstyrelsen. 

Rådsrepresentanter utses av respektive organisation/förening. Varje organisation/förening har rätt att utse en rådsrepresentant och en ersättare som har närvarorätt.

Råden arbetar mellan sammanträden självständigt med aktuella frågor. Råden får vid behov utse fokusgrupper.

Råden sammanträder minst 4 ggr/år.

Uppdaterad 2017-08-17 av Kommunsekreterare

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >