Toppbild

Valberedningen

Valberedningen har till uppgift att förbereda valen till de politiska uppdragen i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnderna och för andra politiska uppdrag. Valberedningen ska även ansvara för frågor om ekonomiska förmåner för förtroendevalda samt bistå i det arbetet och lägga fram förslag som rör fullmäktiges och de förtroendevaldas arbetsformer och villkor. Valberedningens sammansättning ska vara parlamentarisk med en representant från varje i kommunfullmäktige representerat parti. 

 

Sammanträdeshandlingar och protokoll

2018

2017

2016

 

Ordföranden

 

Ingrid Fäldt

Ordförande 
Ingrid Fäldt (S)
Telefon: 0708-42 90 06 
E-post: ingrid.faldt@strangnas.se

 

Madeleine Bilberg (MP)

Vice ordförande
Madeleine Bilberg (MP)
E-post: madeleine.bilberg@strangnas.se

 

Ledamöter och ersättare

Valberedningen har 10 ledamöter och 10 ersättare

 Se lista över politiker i valberedningen

 

Uppdaterad 2018-05-22

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >