Toppbild

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för ledning och styrning av den kommunala verksamheten. Den ansvarar för den strategiska utvecklingen, för den ekonomiska förvaltningen och för personalpolitiken.

Kommunstyrelsen yttrar sig i alla frågor som ska beslutas i kommunfullmäktige och bevakar att de mål och riktlinjer som fullmäktige har beslutat om efterlevs inom den kommunala verksamheten.

Sammanträdeshandlingar och protokoll

2018

2017

2016

 

Sammanträdesdagar

Plats: 
Tid:

31 januari
28 februari
28 mars
25 april
30 maj
19 juni
29 augusti
3 oktober
31 oktober
28 november
19 december

Ordföranden

Jacob Högfeldt

 

 

 

 

 

Ordförande
Jacob Högfeldt (M)
Telefon: 0705-66 62 22
E-post: jacob.hogfeldt@strangnas.se

Monica Lindell Rylén, socialdemokratiskt kommunalråd

1:e vice ordförande Monica Lindell Rylén (S)
Telefon: 076-495 86 62 
E-post: monica.lindellrylen@strangnas.se

Marianne Andersson

2:e vice ordförande Marianne Andersson (C)
Telefon: 0708-42 92 46
E-post: marianne.politiker.andersson@strangnas.se

 

Ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare.

Se lista över politiker i kommunstyrelsen

 

Uppdaterad 2018-02-13

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >