Toppbild

Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunstyrelsens personalutskott är det politiska organ som ansvarar för personalfrågor. Utskottet bereder bland annat personalpolitiska frågor för kommunstyrelsen.

 

Sammanträdeshandlingar och protokoll

2018

2017

2016

 

Sammanträdesdagar

9 februari, kl. 13:15 i Lagmannen
13 april, kl. 13:15 i Nicander
18 maj, kl. 13:15 i Nicander
14 september, kl. 13:15 i Lagmannen
9 november, kl. 13:15 i Lagmannen
14 december, kl. 13:15 i Lagmannen

 

Ordföranden

Ordförande
Mari-Anne Törnblom (M)
E-post: Mari-Anne.Tornblom@strangnas.se 

1:e vice ordförande
Marianne Andersson (C)
Telefon: 0708-42 92 46
E-post: marianne.politiker.andersson@strangnas.se

 

Ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsens personalutskott (KS PU) har 5 ledamöter och 5 ersättare. 

Ledamöter i personalutskottet 

Uppdaterad 2018-01-18

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >