Toppbild

Kommunstyrelsens personalutskott

Kommunstyrelsens personalutskott är det politiska organ som ansvarar för personalfrågor. Utskottet bereder bland annat personalpolitiska frågor för kommunstyrelsen.

 

Sammanträdeshandlingar och protokoll

2018

2017

2016

 

Sammanträdesdagar

13 april, kl. 13:15 i Nicander
18 maj, kl. 13:15 i Nicander
14 september, kl. 13:15 i Lagmannen
9 november, kl. 13:15 i Lagmannen
14 december, kl. 13:15 i Lagmannen

 

Ordföranden

Ordförande
Mari-Anne Törnblom (M)
E-post: Mari-Anne.Tornblom@strangnas.se 

1:e vice ordförande
Marianne Andersson (C)
Telefon: 0708-42 92 46
E-post: marianne.politiker.andersson@strangnas.se

 

Ledamöter och ersättare

Kommunstyrelsens personalutskott (KS PU) har 5 ledamöter och 5 ersättare. 

Ledamöter i personalutskottet 

Uppdaterad 2018-03-23

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >