Toppbild

Kommunens kvalitet i korthet

Sveriges kommuner och landsting (SKL) genomför årligen en undersökning av Sveriges kommuners kvalitet och effektivitet. Undersökningen heter kommunens kvalitet i korthet (KKiK). 

SKLs information om Kommunens kvalitet i korthet.

Undersökningen görs ur fem perspektiv:

  • Tillgänglighet
  • Trygghet
  • Information och delaktighet
  • Effektivitet
  • Kommunen som samhällsutvecklare.

Syftet med mätningarna är:

  • Att kommuninvånarna ska få information om kvaliteten på den service som kommunen tillhandahåller
  • Att kommunen vill föra en dialog kring resultat med kommuninvånarna
  • Att använda måtten som en del i styrningen och verksamhetsutvecklingen.

 

Resultat

Varje år redovisar SKL resultaten genom resultattabeller och en sammanfattande rapport. Resultaten finns också tillgängliga i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Resultatet av de mätningar som ingår i Kommunens Kvalitet i Korthet blir ett kvitto på var kommunen befinner sig i förhållande till andra kommuner.

Strängnäs kommun har medverkat i KKiK sedan år 2007.

Strängnäs kommuns resultat KKiK 2014-2016

 

 

 

Uppdaterad 2017-09-18 av Utvecklingsavdelningen

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >