Toppbild

Hjälpa till

Många hör av sig till Strängnäs kommun och vill veta hur de kan hjälpa människor på flykt. På den här sidan har vi samlat information om vad du kan göra för att de som kommer hit ska känna sig välkomna.

 


 Bli familjehem

Strängnäs kommun behöver ständigt nya familjer som är redo att öppna upp sitt hem för ett barn eller en ungdom.  

Kontakt
E-post: familjehem@strangnas.se

Läs mer om att vara familjehemBli kontaktfamilj

Att vara kontaktfamilj innebär att du tar emot ett barn eller ett syskonpar och låter dem vara en del av din familj. Barnet eller barnen vistas hos dig under en till två helger per månad och ibland även på vardagar.

Kontakt
kontaktuppdrag@strangnas.se

Läs mer om att vara kontaktfamilj


 

Bli språkvän

Genom att bli språkvän har du möjlighet att hjälpa en person med utländsk bakgrund att få en bra start i sitt nya hemland, samtidigt som du lär känna en ny kultur. Att få en språkvän möjliggör kontakten med svenskar och svenska samhället och kanske får du en vän för livet.

Kontakt
E-post: sprakvan@strangnas.se
Telefon: 0152-296 36

Läs mer om att vara språkvän


 

Bli god man/förvaltare

Många människor har svårt att klara sig själva och behöver därför en annan människas stöd och hjälp. Vill du till exempel hjälpa ett ensamkommande flyktingbarn kan du anmäla dig som god man/förvaltare.

Kontakt
Eskilstuna direkt
Telefon: 016-710 10 00

Läs mer om att vara god man/förvaltare


 

Ideella organisationer

Det finns ideella krafter som behöver hjälp att hjälpa lokalt,nationellt och globalt. Du kan skänka pengar eller erbjuda dina tjänster som volontär.

Några exempel:

Röda korset Strängnäs

FNs flyktingorgan UNHCR

Kompisbyrån i Stockholm

Volontärbyrån, Svenska kyrkan

Rädda barnen

Svenska kyrkan

Uppdaterad 2018-03-16

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >