Toppbild

Nuläget i kommunen

Strängnäs kommun tar ansvar

Bostäder åt personer med uppehållstillstånd
Den 1 mars 2016 trädde en ny lag i kraft. Alla kommuner är skyldiga att ta emot nyanlända och erbjuda en bostad. Den kallas bosättningslagen.

Det mest akuta och komplexa problemet att hantera just nu är bristen på bostäder och det gäller de flesta kommuner i landet. Bostadsfrågan är mycket viktig för den nyanlända personens möjligheter att etablera sig på orten och i samhället. 

Familjehem
Det finns alltid ett behov av familjehem. Läs mer om familjehem här! 

Vill du veta mer?

Statistik flyktingar och asylsökande i Sverige (Migrationsverket).

Uppdaterad 2018-03-16

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >