Toppbild

Vem gör vad?

För att människor på flykt ska bli mottagna på ett bra sätt samarbetar en rad aktörer. Här har vi samlat några av dem och berättar vad de ska och kan göra.

 

Så här fungerar mottagandet generellt

Klicka på bilden för att göra den större.

Regeringen

Det här gör regeringen för nyanländas etablering i samhället.

 

Migrationsverket

Det är Migrationsverket som prövar skälen för ansökan om asyl och de ansvarar också för att asylsökande i Sverige har någonstans att bo medan de väntar på att få sin ansökan prövad.

Migrationsverkets webbplats

Filmer om att söka asyl i Sverige

 

Länsstyrelsen

Det är Länsstyrelsens ansvar att stötta och underlätta kommuners arbete med att ta emot nyanlända flyktingar. Länsstyrelsen är också ansvariga för att skapa regionala samarbeten mellan länets kommuner och andra berörda aktörer.

Så här arbetar Länsstyrelsen med flyktingmottagandet

InformationSverige.se

Landets länsstyrelser har en gemensam portal för samhällsinformation till nyanlända - informationsverige.se

 

Kommuner

Kommuner ska erbjuda nyanlända flyktingars barn platser på förskola och skola. Kommuner ska också ta emot och placera ensamkommande barn, det vill säga barn som är under 18 år och kommer till Sverige utan vårdnadshavare.

När en person får uppehållstillstånd ansvarar kommunen för att ge denna person

  • samhällsorientering (på modersmål)
  • undervisning i svenska
  • annan kommunal service

 

Mottagandet i Strängnäs kommun

Förskola och skola för nyanländas barn

Ensamkommande barn

Språkcentrum, för en snabb start och bra väg in i det svenska skolsystemet.

 

Arbetsförmedlingen

Det är Arbetsförmedlingen som har det samordnande ansvaret för etableringen av nyanlända som får uppehållstillstånd i Sverige. Det innebär att Arbetsförmedlingen skapar förutsättningar för den nyanlände att snabbt komma i arbete eller påbörja en utbildning.  

Så här arbetar Arbetsförmedlingen med etableringen av nyanlända

 

Landstinget

Det ligger på Landstingets ansvar att erbjuda nyanlända flyktingar en kostnadsfri hälsoundersökning. 

Landstinget ansvarar också för att nyanlända vuxna får tand- och sjukvård, om ett akut problem uppstår. Nyanlända barn och unga upp till och med 19 år får samma hälso- och sjukvård inklusive tandvård som övriga barn i Sverige.

Vård för asylsökande

 

Frösunda Omsorg AB

Frösunda Omsorg AB driver kommunens HVB-boenden för ensamkommande barn. Det kommunala bostadsbolaget SFAB och Frösunda Omsorg AB förhandlar om hyran, som sätts utifrån renoveringskostnader och värdet på respektive byggnad.

Kontaktuppgifter

Uppdaterad 2017-08-17

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >