Toppbild

Barnombudsmannen

Strängnäs kommun vill att barn ska få möjlighet att föra fram sina åsikter och målet är att följa FN:s barnkonvention. För att barnen ska få säga vad de tycker måste de få veta vad som händer i kommunen. Den lokala barnombudsmannen för dialog, berättar vad som händer och tar reda på barn och ungas åsikter.

 

Den lokala barnombudsmannen i Strängnäs kommun heter Helena Edvinsson och är till för dig upp till 18 år. Barnombudsmannen arbetar för att kommunen ska följa barnkonventionen genom att

• se till att barn och ungdomar kommer till tals i de frågor som berör dem
• ordna mötesplatser mellan barn och beslutsfattare
• informera om barnkonventionen
• möta barn och ungdomar på deras egna arenor, exempelvis elevråd och föreningar
• delta i nätverk för barnkonventionens genomförande
• vara samordnare för BUFFs arbete med inflytande
• vara stöd till Ungdomsrådet

 

Uppdaterad 2017-06-13

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >