Toppbild

Kontakta politikerna

Kontakta kommunalråd och oppositionsråd

Du är välkommen att ta kontakt med något av våra kommunalråd eller oppositionsråd. Vi har två kommunalråd och de företräder Moderaterna och Socialdemokraterna. Oppositionsråden representerar Centerpartiet och Miljöpartiet. 
Länk till kontaktuppgifter 

 

Kontakta nämnderna

Om du är intresserad av en speciell fråga kan du ta direkt kontakt med den nämnd som ansvarar för området.
Här hittar du alla sju nämnder i Strängnäs kommun

 

Kontakta rådgivande organ

I kommunen finns tre rådgivande organ: handikappråd, ungdomsråd och pensionärsråd.
Här hittar du kontaktuppgifter till ansvariga politiker

 

Kontakta partierna

Klicka här för att se vilka politiska partier som finns representerade i Strängnäs kommun.

 

Kontakta övriga politiker

Alla 300 folkvalda finns tillgängliga för medborgarna, kontaktuppgifter hittar du i vårt förtroendemannaregister.
Länk till förtroendemannaregistret

Uppdaterad 2018-04-10 av Kansliavdelningen

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >