Toppbild

Medborgarförslag

Alla som bor i Strängnäs kommun kan lämna in egna medborgarförslag till Kommunfullmäktige. Det är en av möjligheterna för dig att föra fram åsikter om vad som bör förändras eller utvecklas i kommunen.

Förslaget ska vara skriftligt undertecknat. Det ska också innehålla uppgifter om namn, adress och telefonnummer. Ditt förslag anmäls sedan på Kommunfullmäktiges föredragningslista. Om du själv vill, har du möjlighet att presentera förslaget inför fullmäktige.

Du behöver inte skriva på något särskilt sätt eller på någon speciell blankett, men för att underlätta för dig finns det en mall som du kan använda om du vill. Fyll i blanketterna på skärmen, skriv ut och skicka in.

Klicka här för att spara ner mall för medborgarförslag i PDF-format

Öppnas inte filen kan du prova att högerklicka och välj spara mål som.

Skicka förslag till:
Kommunfullmäktige i Strängnäs
645 80 Strängnäs

Eller lämna förslaget till något av medborgarkontoren (kommunhuset i Strängnäs och biblioteksfilialerna i Mariefred, Åkers styckebruk och Stallarholmen)

Uppdaterad 2017-01-13

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >