Toppbild

Unga entreprenörer ska utvecklas genom Roligaste Sommarjobbet

Strängnäs kommun vill hjälpa ungdomar mellan 16-19 år att göra verklighet av sina idéer och ge dem möjlighet att starta och driva ett eget företag. Det är för andra året i rad som kommunen, med finansieringsstöd ifrån samarbetspartners, inleder ett samarbete tillsammans med verksamheten Roligaste Sommarjobbet.

– Att vi tillsammans med lokala aktörer kan erbjuda ungdomar chansen att få närma sig entreprenörslivet är oerhört positivt. Det visar att vi i vår kommun ser entreprenörskap som viktigt och att vi tror på att arbeta tillsammans, jag ser fram emot att få följa detta arbete även i år, säger Monica Lindell Rylén (S), kommunalråd.

Roligaste Sommarjobbet ger ungdomar möjlighet att förverkliga en idé som sommarjobb. Utbildningen syftar primärt till att öka deltagarens entreprenöriska förmågor, men också till att öka intresset för företagande bland unga.

Förra året var det 13 ungdomar som gick utbildningen. Nu får 20 personer chansen att prova på och driva eget företag i sommar.

Roligaste Sommarjobbet är ett komplement till den feriepraktik som erbjuds i kommunen under 2017.

– Vi är just nu ute ibland gymnasieskolorna och informerar om RS. Ansökningsperioden går ut den 2 april. Nytt för i år är att vi kommer att samarbeta med Ung Företagsamhet och Nyföretagarcentrum, säger Matilda Ljudén, regionalansvarig Stockholm RS.

Ungdomen får ett startbidrag på 2 000 kronor och tillgång till en handledare från Roligaste Sommarjobbet. Alla intäkter som ungdomens produkt eller tjänst ger får ungdomen själv behålla.

Kostnaden är 9 000 kronor per ungdom vilket blir sammanlagt 180 000 kronor. Kommunen bidrar med 90 000 kronor genom kommunstyrelsens konto för särskilda insatser. Resterande 90 000 kronor finansieras av samarbetspartners.

Inför Roligaste sommarjobbet 2017 söker Strängnäs kommun medfinansiering hos aktörer från tidigare år, SEB Strängnäs–Mariefred är redan bekräftade och en ansökan är inskickad till Sparkbanksstiftelsen Rekarne. Kommunen välkomnar också förfrågningar från nya samverkansparter i näringslivet.

– Vi kommer behandla ansökan på kommande möte. Vi i stiftelsen ser företagande och stöd till unga som viktigt för framtiden, och tycker projektet är intressant. Vi stöttar Ung Företagsamhet idag, som arbetar på ett liknande sätt, säger Christina Wetterberg verkställande tjänsteman, Sparbanksstiftelsen Rekarne.

– Vi är med och stödjer Ung Företagsamhet för att vi ser det som ett samhällsengagemang där vi bidrar med att väcka ett intresse och inspirera ungdomar för ökat entreprenörskap, säger Joacim Scott, kontorschef, SEB Strängnäs-Mariefred.

Mer information: www.indivator.se/kommun/strangnas/

 

Kontaktpersoner: Monica Lindell Rylén, kommunalråd (S), 076-836 99 54, monica.lindellrylen@strangnas.se
Matilda Ljudén, regionalansvarig Stockholm RS, 076-338 58 22, matilda.ljuden@indivator.se
Christina Wetterberg verkställande tjänsteman, Sparbanksstiftelsen Rekarne, 070-242 27 33, christina.wetterberg@sparbanksstiftelsenrekarne.se
Joacim Scott, kontorschef, SEB Strängnäs-Mariefred, 070-267 76 28, joacim.scott@seb.se

Uppdaterad 2017-03-16

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >