Toppbild

För dig som politiker

På denna sida samlar vi information som kan komma till användning för dig som är politiker i Strängnäs kommun. 

 

Kommunal e-post och intranät

Samtliga förtroendevalda tilldelas en kommunal e-postadress och får åtkomst till Strängnäs kommuns intranät.

Detta syftar bland annat till att effektivisera den kommunala nämndadministrationen och underlätta kontakten mellan medborgare och politiker. Som förtroendevald ansvarar du för att regelbundet öppna din e-postinkorg och vidarebefordra eventuella allmänna handlingar till den egna nämnden/myndighetens registrator för registrering.

 

Webbmail

Webbmail - Logga in

 

Intranät

Intranätet - Logga in

 

Här finner du olika alternativ för att ändra eller få ett nytt lösenord.

Byta lösenord:

Gå till sidan för att byta lösenord

På den här sidan kan du enkelt uppdatera ditt lösenord i några få enkla steg.

  1. Skriv in din @strangnas.se adress
  2. Skriv in ditt senast använda lösenord
  3. Välj ett nytt lösenord som ska bestå av minst 12 tecken, en stor bokstav och minst en siffra. Lösenordet får inte innehålla ditt namn eller personnummer.
    Du kan inte använda något av dina 10 senaste lösenord men det går bra att ändra bara siffran.
  4. Skriv in ditt nya lösenord igen för att bekräfta.

 

Glömt bort lösenordet:

Gå till sidan för att skicka ett nytt lösenord

På denna sida kan du få ett SMS skickat med ett nytt tillfälligt lösenord om du har registrerat ett nummer på intranätet innan.

  1. Skriv i ditt användarnamn, samma användarnamn som när du loggar in på datorn.
  2. Skriv sen in det mobilnummer som du registrerade.

 Ett tillfälligt lösenord skickas nu till din telefon.
 

För att registrera ditt telefonnummer så går du in på:

Intranätet - Så arbetar vi – IT och telefoni – Byte av lösenord

Här registrerar du det telefonnummer ditt lösenord ska skickas till.

I dagsläget måste du vara inloggad på kommunens administrativa nätverk för att kunna göra ändringar på den här sidan. Det betyder att du inte kan göra det hemifrån eller när du är inloggad via exempelvis elevnätverket. 

 

 

Arvodesbestämmelser

Strängnäs kommun betalar ut arvoden och ersättningar för kostnader som förtroendevalda har i och med sina uppdrag. Arvoden är en frivillig förmån som kommunen valt att betala till vissa förtroendevalda som på hel- eller deltid företräder kommunen som ordförande, vice ordförande eller förtroendevald med speciellt uppdrag för kommunen.

Ersättningar för förtroendevaldas kostnader för bilresor, barnpassning, vård av familjemedlemmar, förlorade arbetsinkomster m.m. måste kommunen betala ut enligt reglerna som finns i kommunallagen.

Utbetalning av arvode för närvaro vid protokollförda sammanträden sker per automatik. 

Arvode för andra aktiviteter (t.ex. kurser och konferenser) måste den förtroendevalde själv begära genom att lämna ifyllda blanketter till respektive sekreterare.

Arvodesreglemente antaget av kommunfullmäktige 2014-12-15 och senast reviderat av kommunfullmäktige 2015-08-31

 

Blanketter och mallar

Arvoden
Arvodesblankett - rapportering av enstaka sammanträden eller aktiviteter
Intyg för förlorad arbetsinkomst vid förtroendeuppdrag
Blankett för insättning av arvode på eget bankkonto ( inlämnas till bankkontor )
Reseräkning/traktamente vid resor utanför kommunen

Sammanträden
Mall för skriftliga yrkande vid sammanträden

Politisk organisation
Anmälan av gruppledare för respektive politiskt parti

Ny förtroendevald
Anmälan av nyvalda till valberedningen

Blankett för ny förtroendevald

Uppdaterad 2018-08-31

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >