Toppbild

EU & Strängnäs kommun

Europaparlamentet påverkar de flesta verksamhetsområden i en kommun. Så mycket som 60 procent av de kommunala besluten kan vara påverkade av EU-regler. Dessutom genomförs många av Europaparlamentets beslut på regional och kommunal nivå.

 

Strängnäs kommun vill ligga i framkant och hellre påverka än påverkas. I dagens läge influeras vi mycket av omvärlden och det är därför viktigt att vi är med på de stora arenorna där besluten fattas. Genom att vara aktiv och delta i EU-finansierade projekt kan vi utveckla vår nuvarande verksamhet ytterligare och samtidigt finna värdefulla samarbetspartners i andra länder.

EU stöttar projekt ekonomiskt för att på så vis sträva mot de mål som unionen har satt upp för medlemsländerna. En förutsättning för att få ekonomiskt stöd är att det finns en tydlig EU-koppling, som motiverar att projektet utförs på europeisk nivå. EU-stödet är uppdelat på olika program som främjar flera områden, till exempel konkurrenskraft, sysselsättning, kultur, hälsa och miljö.

 

Länkar

Här följer några länkar som kan vara till hjälp när du söker efter kunskap i EU-frågor eller söker finansiering för din idé. Här når du hela Europa, oavsett vilken fråga du har.

 

Regionalt

Europadirekt - EU nära dig!
Det närmaste informationscentret för råd och stöd. Gör gärna ett studiebesök.

Regionförbundet Sörmland
Regionförbundet Sörmland ger dig främst information kring regionsfrågor 
 
Stockholmsregionens Europakontor
Stockholmsregionens Europaförening bevakar intressen för Mälardalsregionen. På kontoren i Stockholm och i Bryssel finns anställda som kan ge råd och stöd i olika frågor.

 

Nationellt

EU-upplysningen ger dig opartisk information om EU.
Sveriges Riksdag
Riksdagens webbplats erbjuder information om EU från riksdag, regering och utrikesdepartementet. 
 
Universitets- och högskolerådet
Universitets- och högskolerådet rymmer även Svenska programkontoret. Information finns om program, projekt och om möjligheter att söka projektpartners.
 
Sveriges Kommuner och Landsting
Kommunförbundets webbplats presenterar fonder och program.

 

Internationellt

På EU-kommissionens webbplats finns bland annat parlamentet och alla generaldirektorat länkade. Här hittar du också EGT - Europeiska Gemenskapernas Officiella tidning.
Uppdaterad 2017-09-18

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >