Toppbild

Historiska årtal i Strängnäs kommun

 

6000 f.kr. Första kommuninvånarna slår sig ner på Stenhuggarmon i Åker.

1080 St Eskil, engelsk missionär bosatt i Tuna (senare Eskilstuna), dödas av asatrogna i Strängnäs.

1100-tal. Flera kyrkor byggs, bl a på Fogdön och på Selaön. Kärnbo sockenkyrka uppförs i Mariefred, idag en sevärd ruin.

1120 Strängnäs omnämns som biskopssäte.

1200-tal. Tynnelsö slott byggs.

1260-tal. Domkyrkan och Dominikanerbrödernas klosterkyrka i Strängnäs börjar byggas.

1280-tal. Domkyrkan tas i bruk. Strängnäs får stadsrättigheter. Strängnäs tillhör därmed Sveriges äldsta städer och är under medeltid en av rikets viktigaste städer. Här förvaras Rikets Nycklar och biskopen i Strängnäs är automatiskt kungens ställföreträdare.

1289 Vårfruberga kloster tas i bruk (upplöst av Gustav vasa 1527)

1290 Katedralskola i Strängnäs startar i slutet av 1200-talet

1370 Bo Jonsson Grip börjar bygga Gripsholm.

1493 Klostret Pax Mariae uppförs i Mariefred, nära den kulle där den nuvarande kyrkan ligger.

1501 Roggeborgen står färdig.

1523 Gustav Vasa väljs till kung i Strängnäs 6 juni - därav Sveriges nationaldag.

1537 Gustav Vasa gör Gripsholms slott till en "Vasaborg". Tegel tas bland annat från klostret Pax Marie (Marias fred).

1584 Åkers Bruk (idag Åkers International AB) grundas (tillhör tillsammans med Åkers Krutbruk ett av Sveriges äldsta företag) Nya fynd tyder på att man framställde järn ur bergmalm (i masugn) i Åkers bergslag redan på 1100-talet (bland det äldsta kända i världen). Kanonkulor och kanoner (stycken) från Åker återfinns (bl a genom 30-åriga kriget) i hela Europa.

1605 Mariefred får stadsrättigheter.

1624 Sveriges första tidning "Hermes Gothicus" börjar utges i Strängnäs av biskop Laurentius Paulinus Gotus. Tidningen, som är på 40 sidor, innehåller nyheter från hela världen. Första numret har bl a flera artiklar om trettioåriga kriget.

1626 Sveriges andra gymnasium - efter Västerås - instiftas i Strängnäs.

1670-tal. Mälsåkers ståtliga slott byggs efter ritningar av Nicodemus Tessin d.ä.

1723 Domkyrkotornet brinner och får sin nuvarande tornhuv 1727.

1784 Mariefreds rådhus uppförs av hovkirurg Lars Grubb. 

1800 Fogdö skola byggs. Ett av de första skolhusen i Södermanland. Nu museum.

1817 Första ångbåten kommer till Strängnäs

1846 Strengnäs Tidning grundas. En av landets allra äldsta dagstidningar.

1871 Stora delar av Strängnäs brinner ner i april. Många hemlösa i kylan.

1881 Biskopen i Strängnäs föreslår järnväg Södertälje - Strängnäs.

1885 Första telefonlinjen klar till Eskilstuna och Stockholm.

1895 Järnvägen invigs av kung Oscar II. Stickspår från Läggesta till Mariefred och från Åkers Styckebruk till Strängnäs.

1903 Ångfartyget s/s Mariefred börjar trafikera leden Mariefred-Stockholm

1905 Första elektriska lamporna tänds i Strängnäs

1907 Stora tågen slutar gå ner till Mariefred.

1921 Kungl. Södermanlands regemente flyttar från Malmköping till Strängnäs.

1936 Färjan över Strängnässundet (efter den gamla Eriksgatan över Mälaren) ersätts med bro, Tosteröbron, 300 m lång.

1964 Järnvägen Läggesta - Mariefred läggs ner. Banan övertas av föreningen Östra Södermanlands Järnväg. Museijärnvägen invigs 1966.

1971 Nuvarande Strängnäs kommun bildas genom sammanslagning av städerna Strängnäs och Mariefred samt kommunerna Åker, Stallarholmen, Tosterö och Vårfruberga.

1981 Nya Strängnäsbron byggs, 1162 m lång

1983 Järnvägen Åkers styckebruk - Strängnäs läggs ner.

1996 Ny motorväg till Stockholm invigs 15 oktober 

1997 Svealandsbanan med höghastighetståg invigs av H.M. Konung Carl XVI Gustaf och Strängnäs och Läggesta får nya järnvägsstationer.

1999 Ny motorväg till Eskilstuna klar 

2002 Strängnäs kommun passerar 30 000 invånare

2004 Sista delen av E20, förbi Strängnäs, byggs ut.

2006 Kungl. Södermanlands regemente P10 läggs ner

Uppdaterad 2017-09-18

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >