Toppbild

Samarbetet 4M - Fyra mälarstäder

Förbättrade kommunikationer, att skapa attraktivt boende och ta hand om den gemensamma resursen Mälaren, det är exempel på frågor som fyra mälarstäder i den expansiva regionen Stockholm-Mälardalen ska samarbeta kring.

Västerås, Eskilstuna, Enköping och Strängnäs hör till en stark tillväxtregion där det i dag bor cirka 315 000 invånare.  Nu ska de fyra mälarstäderna samarbeta för att bli en ännu starkare part i västra delen av regionen Stockholm - Mälardalen.

Samarbetet ska även handla om att utveckla arbetsmarknaden och hitta effektiviseringar genom att göra mera tillsammans.

Västerås, Eskilstuna, Enköping, och Stängnäs har undertecknat en avsiktsförklaring om att samarbeta kring följande åtta samhällsviktiga områden:

  • Vi tar hand om vår gemensamma resurs Mälaren.
  • Vi utvecklar en gemensam arbetsmarknad med god kompetensförsörjning och mångfald.
  • Vi satsar på ett hållbart transportsystem och en modern infrastruktur runt Mälaren.
  • Vi utvecklar en väl fungerande kollektivtrafik som gynnar arbetspendling.
  • Vi erbjuder attraktiva och trygga boendemiljöer, variationsrik rekreation och ett rikt kulturliv.
  • Vi går i täten för en hållbar tillväxt med ett starkt näringsliv, underlättar för företagsetableringar och investeringar.
  • Vi utvecklar besöksnäringen.
  • Vi verkar aktivt för att minska och effektivisera energianvändningen

 

Mälardalskartan

Mälardals­kartan är ett projekt inom sam­arbetet Fyra Mälarstäder. Fyra Mälarstäder består av Enköping, Eskilstuna, Strängnäs och Västerås. I kartan hittar du bland annat information om ledig näringslivsmark och detaljplaner för alla fyra städer. 

Flytta i kartan till det område som du är intresserad av och klicka för att titta på de dokument som hör till.

Uppdaterad 2017-09-18 av Daniel Artaeus

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >