Toppbild

Vänorter

Vänort betyder vänskap mellan människor och länder. Det innebär både givande och tagande. Vänortssamarbetet föddes på 1940-talet då Strängnäs, Mariefred och Stallarholmen fick kontakt med varsin liten ort i Finland. Detta har vuxit till vänortskontakter med 11 orter.
 
Vänorter

 

Vänorter

Danmark, Ribe webbplats
Estland, Saku, webbplats
Finland, Sauvo (Sagu) webbplats
Finland, Salo (fd Kisko &  Muurla) webbplats
Lettland , Kandava
Norge Leikanger webbplats
Polen, Olzstynek webbplats
Tyskland, Ratzeburg webbplats
Tyskland, Rheinsberg webbplats
Ryssland, Priozersk
Tanzania, Loiborsoit webbplats  
 
  
Europa för Medborgarna
Europa för medborgarna är ett eu-program där bland annat stöd kan fås för att bedriva vänortsarbete.
Strängnäsbygdens vänortsförening är en paraplyförening för alla vänortsföreningar i Strängnäs kommun.

Ordförande Margaretha Furustrand
Vänortsföreningar
Vänortsföreningen Strängnäs-Ratzeburg
Vänortsföreningen Mariefred-Rheinsberg
Vänortsföreningen Strängnäsbygden-Baltikum och Polen
Föreningen Norden
Vänortsföreningen Strängnäs-Simanjiro-Loiborsoit
Uppdaterad 2018-04-16 av Kansliavdelningen

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >