Toppbild

Om måltidsservice

Måltidsservice är Strängnäs kommuns interna måltidsleverantör. Måltidsservice är självfinansierat, det vill säga att verksamheten finansieras av egna intäkter och inte av skattemedel. 

 

Måltidsservice ”Ärtan” i punkter

  • Vi bedriver verksamhet vid 35 arbetsplatser varav matlagning sker vid Campus, Stallarholmskolan, Lännaskolan, Isabellagården samt 14 förskolor.
  • I verksamheten lagas cirka 7000 portioner per dag.
  • Antalet medarbetare i verksamheten är 79 personer varav 68 årsarbetare. Könsfördelningen är 67 kvinnor och 12 män. 46 personer har heltidstjänst och 33 är deltidsanställda.
  • Måltidsservice kunder är utbildningskontoret (förskolor, fritidshem, grundskolor och gymnasium), socialkontoret (särskilt boende, dagcentral och hemmaboende) samt friskolor och intern catering. 

 

Vill du veta mer om vår cateringverksamhet så kontakta oss gärna på e-post catering@strangnas.se

 

Ekonomi

Måltidsservice arbetar ständigt med att effektivisera verksamheten och dess processer för att minska kostnaderna. Vi arbetar aktivt med våra livsmedelsupphandlingar för att få bästa möjliga kvalité till rätt pris. Vi arbetar kontinuerligt med uppföljning i syfte att säkerställa prisnivåerna.

Måltidsservice kostnader fördelar sig enligt följande:

  • Livsmedel och transporter 40 %
  • Personalkostnader 40 %
  • Lokalkostnader 15 %
  • Övriga kostnader 5 %

 

 

Administrativ personal

Karin Lundell, Måltidschef

Karin Lundell
Måltidschef

E-post karin.lundell@strangnas.se
Telefon 0152-293 90

PO LECH

Per-Ola Lech
Områdeschef Strängnäs Centrum

E-post per-ola.lech@strangnas.se
Telefon 0152-292 03 

Yvonne

Yvonne Holmstrand
Områdeschef Strängnäs Väst 

E-post yvonne.holmstrand@strangnas.se
Telefon 0152-292 10 

Ulricha Bohman

Ulricha Boman
Administrativ assistent

E-post ulricha.boman@strangnas.se
Telefon 0152-292 05 

tseth

Tomas Seth
Områdeschef Strängnäs Öst

E-post tomas.seth@strangnas.se
Telefon 0152-292 19 

Peter Hudatzky

Peter Hudatzky
Produktionsansvarig

E-post peter.hudatzky@strangnas.se
Telefon 0152-294 92

Måltidsservice

Nygatan 10
645 80 STRÄNGNÄS
Tel. 0152-291 00 (vxl)

maltid@strangnas.se

Följ och gilla oss på Facebook


 

Se din matsedel

Skola
Förskola
Skollov
Personalmatsalar
Dagcentral
Matdistribution
Särskilt boende 

Du kan även få din skolmatsedel direkt i mobilen från http://www.aivomenu.se/


 

Visste Du att ...

... när måltidsenheten serverar pannkakor så gör man inte mindre än 21000 pannkakor på en dag.

Strängnäs kommun, 645 80 Strängnäs | telefon 0152-291 00 | fax 0152-290 00 | e-post kommun@strangnas.se | organisationsnummer 212000-0365

  >